Alapértelmezett

CIB Bank Zrt.

Miden vállalat esetében nagyon fontos az üzleti működés szempontjából feltárni azon kritikus pontokat, melyek kiesése anyagi kárt okozhat. Ezen anyagi kár keletkezhet:
  • - konkrét bevétel kiesésből
  • - szabályozók által megítélt büntetésből
  • - reputációs veszteségből

Mivel a kárkövetkezmények számszerűsíthetőek, illetve az üzletmenet folytonosságát akadályozó események bekövetkezése statisztikai alapon becsülhető, ezért meghatározható a kiesés esetén okozott kár mértéke. Ezen kárkövetkezmény elkerülése érdekében szükséges olyan elkerülő folyamatok meghatározása, amelyek konkrét erőforrás kiesés esetén képesek az üzleti folyamat működését az ügyfelek számára elfogadható szinten fenntartani.
Maga az üzletmenet folytonossági terv egy üzleti folyamat estében definiálja egyes infrastruktúra elemek kiesése esetén életbe lépő helyettesítő folyamatokat. Ezen helyettesítő folyamatok jellemzően csak egy meghatározott ideig tudják fenntartani a még éppen elfogadható minimális működést. Az erőforrásgazdának ezen idő alatt kell visszaállítani az eredeti erőforrást, vagy ahhoz teljesítményben hasonló helyettesítő megoldást. Üzletmenet folytonossági tervet az alábbi erőforrások kiesésére szokás készíteni:
  • - Informatika
  • - Épület
  • - Humán erőforrás

Kapcsolódó referenciák